نمایش نمایش

شناسه : 14662510
بازخوانی/آیت‌الله‌خاتمی در خطبه های نماز جمعه:


آیت‌الله‌خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه اردکان می‌گوید: ملت مسلمان، پای میز مذاکره با کفر نمی نشیند زیرا اسلام با کفر نمی سازد و کفر و. اسلام مانند آب و آتش است.

به گزارش عصر فرهنگ، آیت الله خاتمی در خطبه های نماز جمعه اردکان می گوید: مردم باید متوجه باشید هدف قیام برافراشتن پرچم اسلام و نجات مستضعفین جهان است . ما برای نان قیام نکرده ایم ، برای نفت قیام نکرده ایم ، برای ریاست قیام نکرده ایم ، قیام کرده ایم برای خدا و برافراشتن پرچم اسلام ، ما هیچ منظور و غرض دیگری از قیام نداشته ایم جز نجات مستضعفین از چنگال ظلم و ستمف ما باید طاقت تحمل همه مشقات راداشته باشیم امروز گرفتار ظلم و کفر هستیم ......

آیت الله خاتمی در قسمت دیگری از سخنانش فرمود: ملت مسلمان اصلاح بکن نیست و پای میز مذاکره با کفر نمی نشیند زیرا اسلام با کفر نمی سازد و کفر و. اسلام مانند آب و آتش است.

منبع: کیهان شنبه 22 فروردین 1360 صفحه 6 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها