نمایش نمایش

شناسه : 25601903
معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد:


معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد گفت: حماسه 9دی مهر تائیدی بر ولایت پذیری مردم کشور بود.

به گزارش عصر فرهنگ، معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدآوا، با بیان اینکه انقلاب در مسیر حرکت خودش با اتفاقات و رویدادهای مواجه می شود که هر کدام از آنها باعث می شود درس عبرتی برای مردم و مسئولین باشد، اظهار کرد: با دستاورد این اتفاق باید مسیر آینده کشور به سمتی برود که با کمترین تنش و بیشترین انسجام، نظام را به سوی اهداف متعالی خود حرکت کند.

محمدعلی طالبی تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وقایع سال 88 برای نسل جدید حائز اهیمت دانست و افزود: بعضاً برخوردهای گزینشی با فرمایشات رهبری صورت می گیرد و تعبیرهای که نشان دهنده استفاده جناحی یا گروهی از این فرمایشات است.

وی در ادامه با اشاره به حماسه 9دی گفت: همه مردم از اقشار و گروههای مختلف آمدند و یک پیام مشترک دادند که این حرکت گسترده مردم نشانه انسجام و وحدت آنها بود.

طالبی با بیان اینکه حماسه 9دی مهر تائیدی بر ولایت پذیری مردم کشور بود، اذعان کرد: مهمترین کارکرد این حماسه بحث انسجام و هم نظری مردم در دفاع از ارزش ها هست و باید آن را حفظ کنم تا مواجه نشویم عده ای از این حماسه به عنوان دست آویزی برای حمله به دیگران استفاده کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با بیان اینکه جریان 88 مطمناً تجربه ای تکرار نشدنی برای مسئولان است، افزود: اعتقاد دارم آنقدر درس از این مسائل وجود دارد که همگان به این نتیجه رسیدند که تکرار آن برای نظام هزینه های زیادی دارد و قطعا همه تلاش خواهند کرد تا چنین مسائلی تکرار نشود و در مسیری حرکت کنیم که دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد.

وی بیان کرد: انتخابات بعد از سال 88 همه نشان دادند که سعی داریم انتخابات در کمال آرامش و با اطمینان و اعتماد بیشتر برگزار شود و از اقداماتی که ممکن است ذهنیت یا اعتماد مردم را از بین ببرد پرهیز شود.

انتهای پیام/ه

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها