نمایش نمایش

شناسه : 25461148


میراث خواری اشکال مختلفی دارد. برخی ها نان ثروت پدرشان را می خورند و بعضی ها هم بر سفره شهرت او می نشینند، در عالم سیاست هم از این دست افراد داریم و محمد علی آهنگران از جمله این افراد است.

به گزارش عصر فرهنگ، مسعوئد بصیری در یادداشتی در ابرنیوز با عنوان "میراث خوری به سبک برخی آقازاده ها، نوشت:

میراث خوری اشکال مختلفی دارد. برخی ها نان ثروت پدرشان را می خورند و بعضی ها هم بر سفره شهرت او می نشینند. معمولا هم اگر ثروت و شهرت پدر را از این افراد بگیری چیزی برایشان باقی نمی ماند.

در عالم سیاست هم از این دست افراد داریم.

محمد علی آهنگران از جمله این افراد است. درباره همه چیز هم اظهارنظر می کند اما وقتی کانال های اصلاح طلب می نویسند پسر صادق آهنگران فلان مطلب را نوشت بازهم متوجه نمی شود که نام او اگر در کنار پدرش قرارنگیرد هیچ ارزشی برای مدافعانش ندارد.

از سر دلسوزی به ایشان عرض می کنم، شما به همان تلاش برای ساخت و ساز در سوئیس مشغول باش، اظهار نظر درباره موضوعات روز را بگذار برای کسانی که بدون نام پدرشان هم حرفشان خریدار دارد.

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها