نمایش نمایش

شناسه : 32814059


پیش از ظهر امروز مسئولان سپاه الغدیر استان یزد در نشستی مشترک با استاندار یزد به بیان نقطه نظرات پرداختند.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها