نمایش نمایش

شناسه : 17200184
معاون مرکز تحقیقات ماهیان آب شور کشور مطرح کرد


فرهاد رجبی پور گفت:در جلسه با مسئولان سازمان محیط زیست قرار شد ۱۰ مزرعه ممنوعه بافق که مجوز پروش تیلاپیا گرفته بودند دوباره احیا شود و مجوز پروش صادر شود.

به گزارش عصر فرهنگ؛ فرهاد رجبی پور معاون مرکز تحقیقات ماهیان آب شور کشور در گفتگو با خبرنگار بافق خبر ؛در مورد روند تکثیر وپروش ماهی تیلاپیا در مجموعه های پروش ماهی شهرستان بافق گفت: در اسفندماه سال گذشته نامه ای از طرف معاون رئیس سازمان محیط زیست کشور مبنی بر عدم تولید وپروش ماهی تیلاپیا به این مرکز ارسال شد. این درحالی بود که در بافق ۱۰ مزرعه مجوز پرورش ماهی تیلاپیا داشتند و حتی افرادی هم در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند.

 وی افزود : کار پژوهشی مرکز تحقیقات در بحث تولید وتکثیر ماهی تیلاپیا تمام شده بود. پکیج  کاملی در بحث پرورش تیلاپیا آمده داشت تا برای تولید بچه ماهی به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی هم آمده یک مرزعه را خریداری و سرمایه گزاری کرد ومشاور طرح هم خود مرکز تحقیقات بافق بود که نتیجه خوبی گرفت.

وی اظهار کرد: این بخش خصوصی زمینه را برای تولید  ماهانه حدود ۵۰۰ هزار بچه ماهی تک جنسی فراهم کرد و متاسفانه این نامه آب سردی بود که روی برنامه ریزی های این طرح ریخته شد تا جایی قرار بود تولیدات را نیز نابود کنند.

رجبی پور گفت: بعد از این وقایع رئیس مرکز تحقیقات شرح ماوقع را طی نامه ای به استاندار یزد نوشت. و با توجه خاص استاندار به ابن مسئله طی نامه درخواست جلسه با معاون اول رئیس جمهور داده شد و بالاخره نتایج این پیگری ها منجر به تشکیل جلسه در تاریخ ۱۰ آبان ماه امسال با حضور معاونت ریاست جمهور ومسئولین محیط زیست کشور واستاندار یزد ورئیس تحقیقات ماهی آب شور ایران و مدیرعامل شیلات ایران در تهران شد ومورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

وی خروجی آن جلسه را چنین بیان کرد: قرار شد تا ۱۰ مزرعه ممنوعه بافق که مجوز پروش تیلاپیا گرفته بودند دوباره احیا شود و مجوز پروش صادر شود ودر بحث پرورش بچه ماهی نیز همان بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند .

معاون مرکز تحقیقات ماهیان آب شور کشور گفت: هنوز صورت جلسه ۱۰ آبان به این مرکز توسط مسولین بالاتر ابلاغ نشده است. ان شالله در سفر رئیس سازمان محیط زیست به استان یزد در روند ابلاغ این صورت جلسه برای اجرا آن تصریح صورت پذیرد.فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها