نمایش نمایش

شناسه : 25424039
مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان:


مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان گفت: ملت بزرگوار ایران، دریافته اند کوتاه آمدن از عقاید و آرمانها به خاطر معامله با کد خدا و به دلایل واهی مثل بهتر شدن شرایط اقتصادی نتیجه ای بهتر از تجربه تلخ برخام نخواهد داشت. قرارددادی که امروز حتی به وجود آورندگان این موجود متعفن و ناقص الخلقه نیز تحمل نگهداری از آنرا ندارند و میخواهند آنرا وبال دیگران قرار دهند.

به گزارش عصر فرهنگ، مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان در سخنرانی پیش از خطبه های محمد آباد بیانیه بسیج این دانشگاه را قرائت کرد.

وی گفت: متاسفانه برخی  برای فرار از مسئولیت های خود در توافق های ژنو، لوزان و برجام به عنوان محصول این دو با وقاحت تمام انگشت اشاره خود را به سوی ولی امر مسلمین نشانه رفته اند تا محور وحدت جامعه را دچار چالش کنند.

مرتضی خاکی نژاد اظهار کرد: آقای رئیس جمهور آن روزی که در ماه عسل برجام قرار داشتند وقتی میخواستند از نقش رهبری در توافق هسته ای حرفی به میان آورند نقش ایشان را در ارائه خطوط قرمز می دانستند؛ که حتی نتوانستند همان خطوط قرمز را هم رعایت کنند و آنها را لگد مال کردند! اما از خطوط قرمز کد خدا هرگز عدول نکرده و داوطلبانه و با کمال افتخار شروع به برچیدن تاسیسات هسته ای کردند و تمامی مسئولیت مذاکرات را پذیرفتند.

وی اضافه کرد: امروز چه شده است که بعد از نقض عهدهای مکرر آمریکایی ها و پاره شدن برجام توسط استکبار جهانی، آقای رئیس جمهور و تیمشان با تعبیراتی مثل: "ما هیچ قدمی را در مذاکرات بر نداشتیم مگر با رای و نظر رهبری"به شدت به دنبال مقصر سازی رهبری هستند؟!

خاکی نژاد بیان داشت: مقام معظم رهبری در چند ماه قبل از اینکه چنین اتفاقاتی بیفتد در سخنرانی خود رسما اعلام کرده بودند که "بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم .... اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست." و بر فرض اگر که رهبری در جزئیات مذاکرات برجام دخالت میکرده اند پس چرا برجام را به طور مشروط پذیرفتند؟!

این فعال دانشجویی تاکید کرد: بهتر است آقایان به جای اینکه از زیر افتضاحی که دولت به بار آورده و تمامی تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات گذاشته و به کل باخته است! شانه خالی نکرده و آن را به گردن دیگران نیندازید و در برابر ملت بزرگ و قهرمان ایران و رهبری عزیز بایستید و با کمال فروتنی از آنها عذر خواهی کنند!

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئولان در شرایطی که بسیاری از جوانان ایرانی بیکارند با بستن قردادهایی مثل قرارداد با شرکت هواپیمایی بویینگ حدود 100هزار شغل برای جوانان آمریکایی تولید کردند! اما نسبت به وضع معیشت جوانان و خانواده های ایرانی بی اعتنا هستند.

خاکی نژاد اضافه کرد: آنچه بیش از پیش تعجب و حیرتمان را برانگیخت برخورد غیر واقعی و موفقیت برخی در قضیه برجام بود این تصور اشتباه تا آنجا ادامه یافت که برخی آنرا به عنوان راهبردی موفق و عملیاتی برای حل بحران سوریه پیشنهاد دادند. حال جای سوال است که کدامین موفقیت و گشایش را از موفقیت های برجام دیده اید که اینگونه پیروزمندانه و با غرور مشابه آنرا پیشنهاد داده اید و برای دیگر موارد نسخه پیچیده اید.

مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان گفت: ملت بزرگوار ایران، دریافته اند کوتاه آمدن از عقاید و آرمانها به خاطر معامله با کد خدا و به دلایل واهی مثل بهتر شدن شرایط اقتصادی نتیجه ای بهتر از تجربه تلخ برخام نخواهد داشت. قرارددادی که امروز حتی به وجود آورندگان این موجود متعفن و ناقص الخلقه نیز تحمل نگهداری از آنرا ندارند و میخواهند آنرا وبال دیگران قرار دهند و حاشا که ما جوانان انقلابی و ملت همیشه در صحنه اجازه چنین کاری را به آنها بدهند.
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها