نمایش نمایش

شناسه : 32879511


جلسه سی ام دی ماه 96 شورای شهر یزد با حضور شهردار یزد و نماینده یزد و اشکذر به موضوع اهدای جایزه جهانی انرژی 2017 به یزد اختصاص یافت.

به گزارش عصر فرهنگ؛ جلسه سی ام دی ماه 96 شورای شهر یزد با حضور شهردار یزد و نماینده یزد و اشکذر به موضوع اهدای جایزه جهانی انرژی 2017 به یزد اختصاص یافت.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها