نمایش نمایش

شناسه : 10381021
هم زمان با هفته وقف؛


رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه با تشریح این موقوفات جدید افزود: در اولین وقف سرکار خانم کلثوم شمس در اقدامی خداپسندانه به وقف ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 361 متر مربع به منظور توسعه امامزاده دختر موسی بن جعفر (س) اقدام نمود.

به گزارش عصر فرهنگ به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، " سید محسن ابطحی " با اعلام این خبر افزود: هم زمان با هفته وقف و با تبلیغات این اداره در خصوص ایجاد وقف جدید منطبق بر نیازهای روز جامعه 10 وقف جدید در شهرستان به ثبت رسید.

 

به گزارش یزد رسا، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه با تشریح این موقوفات جدید افزود: در اولین وقف سرکار خانم کلثوم شمس در اقدامی خداپسندانه به وقف ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 361 متر مربع به منظور توسعه امامزاده دختر موسی بن جعفر (س) اقدام نمود

 

وی اظهار داشت: آقای احمد اکرمی در اقدام خداپسندانه دیگری یک باب منزل مسکونی به مساحت 393 را در جهت امور قرآنی، کمک به مستمندان و برگزاری مجالس عزاداری اهل بیت وقف کرد.

ابطحی اضافه کرد: حاج حسین سربازی فرزند عباس به وقف ششدانگ سه قطعه زمین مسکونی به مساحتهای 261 و 236 و 177متر مربع به منظور توسعه امامزاده دختر موسی بن جعفر (س) اقدام نمود

وقف ششدانگ دو قطعه زمین مسکونی به مساحتهای 175 و 5/192 متر مربع تحت پلاک ثبتی 7043 بخش 44 یزد توسط آقای شکرا... رضایی فرزند خدارحم به منظور احداث تکیه حضرت اباالفضل (ع) روستای تقی آباد از دیگر موقوفات جدیدی بوده است که رئیس اداره اوقاف ابرکوه بدان اشاره کرد.

وی افزود: اقدام ورثه مرحوم حمید جعفری به وقف ششدانگ قطعه زمین مسکونی به مساحت 5/253 متر مربع به منظور احداث مسجد امام حسین (ع) روستای عزیز آباد از دیگر اقدامات خیرخواهانه در ابرکوه هم زمان با هفته وقف بود.

رئیس اوقاف ابرکوه اظهار داشت: آقای حسن رضائی نیز ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 95/301 متر مربع به منظور احداث تکیه حضرت ابوالفضل(ع) روستای تقی آباد را وقف نمود.

 

وی افزود آقای حسین رشیدی ششدانگ قطعه زمین مسکونی به مساحت 31.30 متر مربع را به منظور توسعه مسجد دوازده امام روستای عزیز آباد وقف نمود و بدین ترتیب هم زمان با هفته وقف 10 وقف جدید تا کنون در شهرستان به ثبت رسیده است.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها