نمایش نمایش

شناسه : 27228454
روزهای نخستین انقلاب در یزد؛


در این روز چهار واقعه مهم در یزد اتفاق افتاد.

به گزارش عصرفرهنگ  به نقل از یزدامروز؛ پنجشنبه: 9 اسفند 1357 ، 30 ربیع الاول 1399 ، 28 فوریه 1979؛ پرونده جنایات ساواک، شهربانی و ژاندارمری یزد در اختیار کمیته انقلاب اسلامی این شهر قرار گرفت و کمیته اعلام کرد برای آشنایی مجرمین و معرفی آ نها به محاکم صالحه، اقدامات فوری در دست انجام است.

از طرف کمیته امام خمینی، آقای دکتر حسین مهرپور برای انجام امور قضایی کمیته انقلاب اسلامی استان یزد انتخاب شد.

هیئت مدیره شیروخورشید سرخ استان یزد منحل و با تأیید حضرت آیت الله صدوقی، اعضای جدید هیئت مدیره معرفی و شروع به کار کردند.

اموال و محل شرکت تعاونی تاکسی رانان شهر یزد به تصرف کمیته انقلاب اسلامی استان یزد درآمد و هیئت مدیره آن منحل اعلام شد. 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها